077 - 387 39 29   € => NL92 RABO 0100 9402 85 parochiekantoor@rkpfblerick.nl

Samen staan wij sterk.

De afgelopen twee donderdagen heb ik samen met de kapelaan de huwelijksvoorbereiding gedaan voor de drie echtparen die binnenkort gaan trouwen vanuit onze kerk. Tijdens deze avonden vroeg ik hen: “het is niet meer vanzelfsprekend in deze tijd dat iemand gaat trouwen, en dan al helemaal niet vanuit een kerk. Waarom doen jullie het dan wel?”.

Eén van hen vertelde dat het geloof voor hen zo dierbaar en enorm waardevol is. “Wij kunnen niet alles regelen in ons leven, daarom vragen wij de hulp van God.” Niet als man en vrouw alleen, maar samen met God gaan ze een reis beginnen, gaan ze een avontuur aan.

Het kerkelijk huwelijk is geen verzekering, maar een driedubbel ineengevlochten koord, man, vrouw en God samen. Een met God vervlochten en verweven relatie, zo wordt deze sterker en langduriger. Alles wat je samen kunt doen brengt plezier. Samen kunnen wij veel doen.

Ik heb sinds kort een nieuwe tuinman. Hij heeft vrijwillig zijn diensten aangeboden om de pastorietuin bij te houden. Hij is niet de jongste maar iemand met groene vingers, met doorzettingsvermogen en een grote wilskracht. Toen hij bij mij kwam helpen, was het een tuin vol met onkruid. In een paar weken tijd heeft hij er een hele mooie tuin van gemaakt en de tegels met een hogedrukspuit helemaal schoongemaakt. Zonder zijn hulp was het niet zo geworden.

En daarna zijn er een paar mensen mij komen helpen door plantjes en potgrond te sponseren en te kopen. Door de inzet van deze mensen is het nu een mooie tuin geworden. Het is een mooi voorbeeld van de inzet van mensen.

 

Wij kunnen veel dingen krampachtig vasthouden, maar alles wat wij aan anderen geven, dat kan zijn onze tijd, energie, materiele rijkdom, kennis of wat dan ook, brengt geluk en plezier in het leven van de ander en ook in ons eigen leven. Kijk eens om je heen of er iemand jouw hulp nodig heeft, samen staan wij sterk.

 

Pastoor Muprappallil