077 - 387 39 29   € => NL92 RABO 0100 9402 85 parochiekantoor@rkpfblerick.nl

Geachte dames en heren,

Het kerkbestuur van de Parochiefederatie Regio Blerick nodigt u via deze weg uit voor de formele hoorzitting over de fusieparochie St. Lambertus op dinsdag 28 september 2021 om 20:00 uur in de Antonius van Padua kerk te Blerick.

Naast de leden van het kerkbestuur zal de Hoogeerwaarde Heer Monseigneur R. Maessen, vicaris-generaal van het bisdom Roermond en de hoogeerwaarde heer deken J. Spee, deken van het dekenaat Venlo, bij deze hoorzitting aanwezig zijn.

Op deze avond zal de motivatie van het kerkbestuur omtrent het omzetten van de huidige Parochiefederatie Regio Blerick naar de nieuwe fusieparochie St. Lambertus toegelicht worden.

Kerkbestuur Parochiefederatie Regio Blerick