077 - 387 39 29   € => NL92 RABO 0100 9402 85 parochiekantoor@rkpfblerick.nl

Beste vrijwilliger,

Zondag 7 april 2019 vindt het 5e Antoniusconcert plaats. De organisatoren van dit concert zijn nu op zoek naar mensen, die bereid zijn op zondag 7 april een handje te helpen met het opstellen en plaatsen van stoelen, meubilair, ophangen van schilderen, etc. en na afloop van het concert de gebruikte ruimtes ook weer terug te brengen in de originele staat.

De vrijwilligers, die hier hun medewerking aan willen verlenen kunnen als dankjewel het concert gratis bezoeken. (normale entree-prijs is € 7,50)

Mocht u zich willen aanmelden, dan kunt u dit aan ondergetekende per e-mail kenbaar maken. Uw naam zal dan aan de organisatie worden doorgegeven, die contact met u zullen opnemen. Graag daarom bij aanmelding ook uw telefoonnummer vermelden.

Alvast van harte dank voor uw hulp.
Parochiefederatie Regio Blerick
Mon Wismans, secretaris
E-mail: mwismans@ziggo.nl