077 - 387 39 29   € => NL92 RABO 0100 9402 85 parochiekantoor@rkpfblerick.nl

AKTIE KERKBALANS 2020

Aan allen die zich betrokken voelen bij onze parochies.

Voor iedereen heeft de ‘kerk” een andere betekenis. Het kan een plek zijn: waar men viert en rouwt, waar men rust zoekt of tot bezinning komt, waar men troost kan vinden, een ontmoetingsplek.

We mogen elkaar steunen op belangrijke momenten in het leven, maar ook op doodgewone doordeweekse dagen. Deze momenten zijn heel kostbaar, maar niet in geld uit te drukken, maar zonder geld gaat het niet, de ‘kerk’ kost immers geld. De uitgaven zijn o.a. het onderhoud van de kerkgebouwen, het parochiekantoor, de pastorie, energie- en personeelskosten en de kosten voor de liturgie en het pastoraat.

 De inkomsten komen uit de misstipendia en collectegelden, en de kerkbijdrage. Voor deze kerkbijdrage houden wij een jaarlijkse actie ‘Kerkbalans’. Wij rekenen op u, in tijden van voor- en tegenspoed. Een van de grootste bronnen van inkomsten voor onze parochies is namelijk uw vrijwillige bijdrage, we zijn er volledig afhankelijk van.

Daarom vragen de parochies van u een vrijwillige jaarlijkse bijdrage. Met als richtbedrag € 120,- per huishouden. Uw bijdrage is aftrekbaar voor de belastingen, omdat de RK kerk een ANBI-instelling is. Het automatisch betalen of via machtiging betalen zijn de makkelijkste manieren van betalen. Uiteraard kunt u de machtiging of automatische betaling altijd weer intrekken. Bijkomend voordeel is: Als u deze bijdrage doet, zijn er minder kosten voor trouw- en uitvaartmissen.

Ik dank u zeer hartelijk voor uw betrokkenheid bij onze parochies en bij voorbaat voor uw deelname aan de Actie Kerkbalans. Hebt u dit jaar al meegedaan met de Kerkbalans-actie dan wordt u dubbel bedankt. Daarom vragen wij u (om elke maand) uw bijdrage over te maken naar een van de onderstaande bankrekeningnummers:

NL59RABO 0107 7013 91 t.n.v. Antonius van Padua-parochie te Blerick.
NL29 RABO 0107 7004 76 t.n.v. KERKBEST. ST.JOSEPH  te Hout-Blerick.
NL24 RABO 0107 7022 15 t.n.v. PAR.H.JOHANNES de DOPER  te Blerick.
NL53 RABO 0107 7010 14 t.n.v. KERKBESTUUR ST.HUBERTUS te Blerick.
NL53 RABO 0107 7014 99 t.n.v. KERKBESTUUR H.LAMBERTUS te Blerick.
NL79 RABO 0107 7030 68 t.n.v. PAR.ONB.HART VAN MARIA  te Boekend.
NL81 RABO 0107 7330 05  t.n.v. Kerkb. Par. H.Max.Kolbe te Blerick.

Help ons het goede werk in stand te houden en steun ons.
Van harte alle goeds en hartelijke groeten,

Pastoor Rijo Muprappallil