077 - 387 39 29   € => NL92 RABO 0100 9402 85 parochiekantoor@rkpfblerick.nl

 

Jaarcijfers 2018 ( x € 1.000)

Kosten
Personeelskosten 65
Kosten onroerend goed 98
Kosten eredienst en pastoraal 18
Verplichte en vrijwillige bijdragen 31
Beheerskosten 10
Inkomsten
Bijdragen parochianen 128
Opbrengst bezittingen 38
Overige inkomsten 23
Tekort 33

De parochies hebben allemaal de Anbi status, zie onderstaande lijst

Rsin-nummer
Antonius van Padua 824125629
Lambertus 824132555
Hubertus 824130522
Johannes de Doper 824130704
Max.Kolbe 824100499
Joseph 824131435
Onb. H.v. Maria 824115612