077 - 387 39 29   € => NL92 RABO 0100 9402 85 parochiekantoor@rkpfblerick.nl

Het rekeningnummer van de R.-K. Parochie Heilige Lambertus is:

Parochie Federatie Regio Blerick NL92 RABO 0100 9402 85

De overige banknummers zijn:

H. Antonius NL59Rabo 010.77.01.391
H. Lambertus NL53Rabo 010.77.01.499
H. Hubertus NL53Rabo 010.77.01.014
H. Maximiliaan Kolbe NL81Rabo 010.77.33.005
H. Johannes de Doper NL24Rabo 010.77.02.215
Onbevlekt Hart van Maria NL79Rabo 010.77.03.068
H. Joseph NL29Rabo 010.77.00.476

R.-K. Parochie Heilige Lambertus  –  personele invulling per  01.04.2022 – 

 


 

 

 

Jaarcijfers 2020 (x €1.000)
Personeelskosten 77 Bijdragen parochianen 111
Kosten onroerend goed 95 Opbrengst bezittingen 47
Kosten eredienst en pastoraal 14 Overige inkomsten 22
Verplichte en vrijwillige bijdragen 27
Overige kosten 7 Tekort 40

In 2020 is het tekort toegenomen als gevolg van hogere personeelskosten (twee priesters tegen in 2019  gemiddeld minder dan een).
Voorts zijn bijdragen van parochianen verminderd a.g.v. de corona-crisis; dit uitte zich o.a. door minder collect-inkomsten en inkomsten uit begrafenissen.


Nieuwe Kerkbestuursleden geïnstalleerd

Gisterenavond, di 8 juni 2021, heeft deken Spee mevr. van Knippenberg en dhr. Peters beide beëdigd als kerkbestuurslid van de Parochiefederatie Regio Blerick. Beiden waren reeds per 1 jan. 2021 benoemd.

Dit late beëdigen kon helaas door corona maatregelen niet eerder plaatsvinden.

Proficiat mevr. van Knippenberg en dhr. Peters