077 - 387 39 29   € => NL92 RABO 0100 9402 85 parochiekantoor@rkpfblerick.nl

KERKDIENSTEN

Vieringen vanaf 1 juli t/m 1 september

Vanaf 1 juli mogen bij de vieringen 100 mensen aanwezig zijn in de kerken, (tot 30 juni niet meer dan 30 personen).

Nadat wij de Antoniuskerk en de Johannes de Doperkerk weer open hebben gesteld volgen nu ook de Josephkerk en de Onbevlekt Hart van Mariakerk in Boekend.

De regel van anderhalve meter moet steeds in acht genomen worden. Er zijn in de kerken looproutes aangeven en banken afgeplakt. We verzoeken u om u aan de regels te houden. In de kerk is ook iemand aanwezig die de richtlijnen uitlegt en u uw plaats wijst, graag diens aanwijzingen opvolgen.

Johannes de Doperfeest

Zondag 28 vieren wij om 11.15 uur het Hoogfeest van Johannes de Doper, in de Johannes de Doperkerk, patroon van deze kerk. Iedereen is welkom.

Activiteiten tijdens de coronatijd.

In de coronatijd zijn in onze Parochiefederatie vier verschillende activiteiten georganiseerd en deze waren zeer succesvol, met name door de grote deelneming. De volgende activiteiten werden gehouden: Tekeningen maken; Gedichten schrijven; Fotocollages en Fotograferen. Allen met als onderwerp “corona”. Er zijn twaalf winnaars, dat zijn: Jazz Gerritsen, Jacky Staaks, Anna Maria, Liam Stakenborg, Danique van Holten, Thomas Valentijn, Yvonne Haver, Joshua Nquen, Yavanka Valentijn, Gerrit Weber, Patricia Valentijn, Ruben Valentijn. Op zondag 5 juli tijdens de viering van 10.00 uur in de Antoniuskerk willen wij de prijzen uitreiken aan de winnaars. Iedereen is welkom.

Voor alle vieringen dient u zich van tevoren aanmelden.

Voor alle H. Missen, zowel voor doordeweeks als voor in het weekend dient u zich aan te melden. Opgeven door de pastorie te bellen 077- 323 01 44 of te mailen muprappallil@gmail.com. Meld hierbij uw naam en telefoonnummer en het aantal personen aan, indien u  met meerdere personen uit één huishouden komt en geef aan naar welke H. Mis u wilt komen. Als u geen reactie van de pastoor krijgt kunt u gewoon komen. Mochten er teveel aanmeldingen zijn dan kunnen we u eventueel doorverwijzen naar een andere H. Mis, als daar nog wel plaatsen vrij zijn. Ook mag u weer de H. Communie ontvangen, volg daartoe de instructies op die u door de pastoor of kapelaan worden gegeven.

Collecte

In de corona periode hebben wij een grote terugloop van onze inkomsten gezien. Gelukkig kwam de afgelopen weken een aantal mensen naar de pastorie om hun bijdragen persoonlijk af te geven. Onze dank daarvoor. Tijdens de vieringen houden wij geen collecte. U kunt uw bijdrage contactloos deponeren in de collectebus bij de ingang van de kerk. U kunt ook een bedrag overmaken naar Parochie Federatie Regio Blerick NL92 RABO 0100 9402 85.

Ouderavonden en de communievieringen 2021. 

Ouderavonden

Johannes de Doper:           Maandag 26 oktober 2020
Antonius:                               Dinsdag 27 oktober 2020
Joseph:                                 Donderdag 29 oktober 2020
Eerste communie les:         Woensdag 4 november:

Communievieringen:

Joseph:                                 Donderdag 13 mei 2021 om 11.15 uur
Johannes de Doper:           Zondag 16 mei 2021 om 11.15 uur
Antonius:                               Zondag 30 mei 2021 om 11. 15 uur

Pastoor Muprappallil