077 - 387 39 29   € => NL92 RABO 0100 9402 85 parochiekantoor@rkpfblerick.nl

Tijdens de vergadering van de Heemkundekring Blariacum op 20-09-2017 werden de bijgewerkte kerkelijke archieven van 1575 – 1819 gepresenteerd.

 

Drs. Martin Bergevoet, oud medewerker van het Venlose Archief, gaf een inleiding hoe archiefvorming in het algemeen tot stand kwam.

Dhr. Chrit Klerken ging nader in op de plaatselijke archieven vanaf 1575, die meestal betrekking hadden op Huwelijks-, Geboorten- en Begrafenisregisters. Door de plaatselijke pastoor werden deze gegevens al dan niet nauwkeurig in het Latijn met de hand opgetekend.

 

Een extra moeilijkheid was ook dat dezelfde persoon onder meerdere namen, (afhankelijk van zijn herkomst) in het archief kon voorkomen.

Door vergelijking van deze gezinsklapper met het profane archief van de Schepenbank Blerick, konden tot wel 5500 namen gecorrigeerd worden. Een waarlijk engelengeduld was hiervoor vereist omdat alfabetische overzichten veelal ontbraken.

 

Voorzitter Joep Duckers overhandigde dit gecorrigeerde archief in DVD-vorm aan Z.E.H. Jos Van der Ven pastoor te Blerick, zodat de cirkel weer werd gesloten.