077 - 387 39 29   € => NL92 RABO 0100 9402 85 parochiekantoor@rkpfblerick.nl

Bijzondere Kerstmis

Toen ik na de mis langs de Maas naar de pastorie liep, zag ik een vrouw. Zij was bezig met groen en mos te verzamelen. Dat deed ze om haar kerstkrib te versieren. Mensen proberen in deze tijd hun kerstboom en de kribbe klaar te zetten. En we zien ook overal kerstverlichting.

De vier weken voor Kerstmis noemen wij de Advent, dwz een tijd van wachten op de komst van het Licht. Kerst is voor veel mensen het feest van Licht en samenzijn in een gezellige sfeer. In deze donkere tijd van het jaar verlangen we naar de terugkeer van het licht en halen we het licht in huis met kaarsen en kerstverlichting. Maar wat is de werkelijke betekenis van Kerstmis?

De betekenis van Kerstmis is dat God dichtbij is, dichter dan wij durven dromen. Hij is de Emmanuel, God met ons. Mensen kunnen in hun leven een gemis ervaren door het verlies van dierbaren of door een kind dat niet meer thuiskomt. De kerstboodschap houdt in dat juist in tijden van pijn en verdriet God dichtbij is. Kijk naar de kerststal: daar kunnen wij de echte armoede zien, armer kan niet. Het geeft aan dat geluk niet zit in materiële rijkdom, maar in geestelijke rijkdom. Goed doen aan anderen betekent een verrijking voor jezelf, want je kunt je zelf alleen maar echt gelukkig maken door er te zijn voor anderen. Dus gezellig samenzijn met familie met de Kerst is goed, mits je tegelijkertijd ook oog en oor hebt voor anderen. We wensen elkaar niet voor niets een Zalig Kerstfeest en een Gezegend Nieuwjaar in deze tijd van het jaar en we zijn niet voor niets vrijgeviger naar anderen, die het minder hebben. Dat is omdat de kerstboodschap ons daar telkens weer aan herinnert. We verlangen in deze tijd ook naar vrede, maar die komt niet aangewaaid: daar moet je je samen voor inspannen en daar is goede wil voor nodig. Als we de boodschap van kerstmis het hele jaar door in praktijk brengen, zouden we een betere wereld kunnen creëren. Ik wens u allen van harte een Zalig Kerstmis en een Gezegend 2022.

Pastoor Muprappallil