077 - 387 39 29   € => NL92 RABO 0100 9402 85 parochiekantoor@rkpfblerick.nl

Een kind is een zegen

Bijna iedere zondag hebben wij een of meerdere doopsels in Blerick. Tijdens de doopviering kunnen wij zien en beseffen dat elk kind een geschenk en een zegen is. Tijdens een van mijn doopgesprekken vertelde een moeder dat zij nu een alleenstaande moeder was, omdat zij een andere keuze gemaakt had dan wat haar toenmalige vriend wilde.

Toen zij zwanger werd, zei haar vriend tegen haar “jij mag kiezen: voor het kind of voor mij. Als je abortus pleegt, dan blijf ik bij jou, anders ga ik van jou weg”. Zij heeft gezegd: “Ik pleeg geen abortus, ik wil voor mijn kind kiezen”. Om alleen een kind op te voeden was en is geen makkelijke keuze, maar zij zei tegen mij: “Mijn kind heeft even veel recht als u en ik om te leven, wie ben ik om dat te negeren. Ik wil geen moord plegen. Pastoor, er zijn veel politieke partijen en organisaties die opkomen voor de dieren maar er is bijna niemand die opkomt voor een mensen leven. Mijn kind in de buik kon niet praten, en ik ben zijn stem geworden”. Wat een overtuigend antwoord van haar!

Dit was voor mij niet de eerste keer dat ik zo’n verhaal hoorde. Als onze ouders anders hadden gekozen, hadden wij het licht van deze wereld niet gezien. Heel vaak komen mensen vragen om voor hen te bidden voor een kind. Veel mensen leven  met een kinderwens, en die wordt niet altijd vervuld. En af en toe denken wij: waarom geeft God een kind aan mensen, die het niet willen, en krijgen de mensen, die dat wel graag willen, geen kind?

Af en toe willen wij de rol van God spelen, en denken wij dat wij het beter weten dan anderen en zelfs beter dan God. Ik ben nu 8 jaar priester, vanaf de eerste dag van mijn priesterwijding bid ik iedere dag voor alle zwangere vrouwen en ook voor alle ongeboren kinderen. Dat wil ik blijven doen. Elk kind is bijzonder en elk kind is een geschenk uit Gods hand. Als God iets wil geven aan ons, wie ben ik om dat te weigeren of te negeren? Wie de bloem in de knop al plukt, zal nooit vruchten oogsten.

Pastoor Muprappallil