077 - 387 39 29   € => NL92 RABO 0100 9402 85 parochiekantoor@rkpfblerick.nl

 Vrijdag 15 oktober
18.30 uur: Rozenkrans
19.00 uur: ter ere van het H. Hart van Jezus

 Zaterdag 16 oktober
18.00 uur: H.Mis met Gemengd Koor: voor de parochie; al de overleden parochianen

 Zondag 17 oktober
10.00 uur: H. Mis met Hans Cuppen (solist): voor de parochie; al de overleden parochianen

Maandag 18 oktober
18.30 uur: Rozenkrans
19.00 uur: voor de ziekenverzorgers

 Dinsdag 19 oktober
18.30 uur: Rozenkrans
19.00 uur: voor de wereldvrede

 Woensdag 20 oktober
18.30 uur: Rozenkrans
19.00 uur: ter ere H. Hart van Jezus
Na de H. Mis Aanbidding van het Allerheiligste

Donderdag 21 oktober
18.30 uur: Rozenkrans
19.00 uur: voor de zieken en stervenden

Vrijdag 22 oktober
18.30 uur: Rozenkrans
19.00 uur: voor noodlijdende medemens

Zaterdag 23 oktober
18.00 uur: H. Mis met Gemengd Koor:
voor de parochie;
Jacq Geurts (vanwege sterfdag);
wederzijdse ouders Geurts-Stikkelbroek;
al de overleden parochianen

Zondag 24 oktober
10.00 uur: H. Mis met Hans Cuppen (solist):
voor de parochie;
Trees Duijs-Koster (zeswekendienst);
al de overledenen van de parochie.

Maandag 25 oktober
18.30 uur: Rozenkrans
19.00 uur: ter ere van O. L. Vrouw van Lourdes

Dinsdag 26 oktober
18.30 uur: Rozenkrans
19.00 uur: voor de overledenen aan wie niemand meer denkt.

Woensdag 27 oktober
18.30 uur: Rozenkrans
19.00 uur: voor onze jeugd
Na de H. Mis Aanbidding van het Allerheiligste

Donderdag 28 oktober
18.30 uur: Rozenkrans
19.00 uur: voor oudere medemens

Vrijdag 29 oktober
18.30 uur: Rozenkrans
19.00 uur: ter ere van het H. Hart van Jezus

Zaterdag 30 oktober
18.00 uur: H. Mis met Hans Cuppen (solist):
voor de parochie;
al de overleden parochianen

Zondag 31 oktober
10.00 uur: Allerzielenviering met Orpheus:
voor de parochie;
Huub Lenssen en overledenen van de familie Lenssen-Theelen;
Cor v.d.Hombergh en overleden familieleden.
Gedenken overledenen van het afgelopen jaar van alle parochies
Daarna graven zegenen op het kerkhof

Maandag 1 november
18.30 uur: Rozenkrans
19.00 uur: ALLERHEILIGEN;
voor alle stille heiligen;
levenden en overledenen van de familie Caniëls-Gommans

Dinsdag 2 november
18.30 uur: Rozenkrans
19.00 uur: ALLERZIELEN;
voor onze dierbare overledenen;
voor de overleden waaraan niemand denkt,
voor de meest verlaten zielen in het vagevuur.

Woensdag 3 november
18.30 uur: Rozenkrans
19.00 uur: ter ere van de H. Joseph
Na de H.Mis Aanbidding van het Allerheiligste

 Donderdag 4 november
18.30 uur: Rozenkrans
19.00 uur: uit dankbaarheid

Vrijdag 5 november
18.30 uur: Rozenkrans
19.00 uur: voor de zielen in het vagevuur