077 - 387 39 29   € => NL92 RABO 0100 9402 85 parochiekantoor@rkpfblerick.nl

Wij mogen per dienst maar 30 personen toelaten, men moet zich aanmelden bij de pastoor.

 zo 17 jan
11.15 u: Orgel en solist: voor alle parochianen;
Jan Sijbers en Tiny Sijbers-Hendrix;
voor zielenrust van Bèr Juressen en Greet Juressen-Gooijer;
overleden ouders Scholtze-Gooijer; al de overleden parochianen