077 - 387 39 29   € => NL92 RABO 0100 9402 85 parochiekantoor@rkpfblerick.nl

Beste parochianen,

Kapelaan Boby Thomas (30 jaar) is door Mgr Harrie Smeets benoemd tot de
kapelaan van de parochies in de Parochiefederatie Regio Blerick . De nieuwe kapelaan is
evenals de nieuwe pastoor afkomstig uit Kerala, een zuidelijk deelstaat van
India.
Kapelaan Boby Thomas behoort tot het bisdom Kanjirapally. Hij is zijn
priesteropleiding begonnen in het jaar 2006. Tijdens zijn tijd op het klein
seminarie heeft hij zijn bachelor in wiskunde behaald aan de universiteit. In
2010 begon hij zijn filosofie opleiding aan het St. Joseph Pontifical Major
Seminary in Aluva. Daarna heeft hij een jaar stage gelopen op de jeugd en
jongeren afdeling van het bisdom Kanjirapally. In 2013 is hij naar Nederland
gekomen voor zijn theologie opleiding, die hij heeft gevolgd op het
Grootseminarie Rolduc. Gedurende de zes jaar van zijn theologie opleiding
heeft hij in verschillende parochies via een snuffelstage kennis gemaakt met het
kerkelijk leven in ons bisdom, o.a. in de parochies van Schaesberg, Landgraaf
en Waubach. Afgelopen jaar heeft hij zijn pastorale stage gedaan in de parochie
van Hoensbroek.
De installatie van pastoor Muprappallil is op zondag 6 oktober om 14.00 uur in
de H. Antonius van Paduakerk (Antoniuslaan 93) te Blerick. Tijdens deze
plechtige Heilige Eucharistieviering zal de nieuwe kapelaan Boby Thomas aan
de parochianen worden voorgesteld.

De nieuwe kapelaan is op dat moment nog diaken en zal in januari 2020 in India
tot priester gewijd worden. Diaken Hendrix zal zijn taken als diaken blijven uitvoeren
en onze nieuwe pastoor en kapelaan terzijde blijven staan.

Kerkbestuur Parochiefederatie Regio Blerick