077 - 387 39 29   € => NL92 RABO 0100 9402 85 parochiekantoor@rkpfblerick.nl

Deze week zijn weer nieuwe kledingcontainers bij de diverse kerken geplaatst.
De opbrengst van kleding en schoenen zal nu door het pastorale team/kerkbestuur gebruikt worden voor o.a. pastorale zorg binnen de parochiefederatie en voor jeugd- en jongerenwerk.
Over de opbrengsten zult u van tijd tot tijd geïnformeerd worden.