077 - 387 39 29   € => NL92 RABO 0100 9402 85 parochiekantoor@rkpfblerick.nl

Op 24 september is een enthousiast cloudteam bijeen gekomen om het eerste concept van de nieuwe site verder vorm te gaan geven. Er is daarna veel gebeurd. Wij verwachten dat de site medio november operationeel is. ook gaan we diverse actuele berichten doorkoppelen naar onze facebookpagina.
Dit is daar een eerste voorbeeld van.