077 - 387 39 29   € => NL92 RABO 0100 9402 85 parochiekantoor@rkpfblerick.nl

Door de oorlog tussen Oekraïne en Rusland komt er veel onrust in de wereld. Mensen ver weg en dichterbij zijn bang geworden. Jong en oud maken zorg over de oorlogssituatie en over de mensen in nood. Er zijn veel mensen die hun handen uit de mouwen steken om mensen te helpen. Ondertussen zijn er verschillende initiatieven in het leven geroepen om de vluchtelingen en noodlijdende mensen te helpen. Niet alleen door daden maar ook door vele gebeden steunen ze hun medemensen. Er zijn veel mensen begonnen om te bidden. Paus Franciscus heeft Aswoensdag als een dag van gebed uitgeroepen. Rusland en Oekraïne worden toegewijd aan het Onbevlekt Hart van Maria. Op 25 maart zal Paus Franciscus deze toewijding verrichten tijdens een boeteviering die hij om 17.00 uur zal leiden in de Sint-Pietersbasiliek. Op die dag houden wij na de mis van 19.00 uur een eucharistische aanbidding in de Antoniuskerk en bidden wij heel bijzonder voor wereld vrede.

Het geloof en gebed zijn een houvast in ons leven. Ik zag op één van de oorlogsfoto’s een ouder iemand uit Oekraïne,  lopend met een kruis op zijn schouders richting de grens om asiel te zoeken. Hij heeft in zijn moeilijkheden zijn houvast niet losgelaten. Het geloof helpt de mensen om verder te gaan, om te blijven vertrouwen dat God ons niet in de steek zal laten en dat het alles goed zal komen. Heel recent heb ik een mooi spreekwoord gezien over gebed: “Als je knieën beginnen te knikken, kniel er dan op neer!”. Bidden is praten met God. Hoe kunnen de mensen dat doen? Een gezamenlijke viering in de kerk is een moment van bidden met en voor elkaar. En mensen doen dat thuis ook door te lezen uit de Bijbel, een kaarsen aan te steken voor de beeltenis van een heilige, wijwater te gebruiken om een kruisje te maken, voor en na het eten bidden, spirituele boeken lezen enz.

Bidden is belangrijk voor jong en oud.  Een auto kan niet blijven rijden zonder op zijn tijd te stoppen om te tanken. Zo is het ook met mensen. Gebed is een vorm van tanken. Dan nemen wij tijd om tot rust te komen. Bidden blijft spannend en vormend. In onze parochies organiseren wij naast de dagelijkse viering in de kerk (door de week iedere avond om 18.30 uur rozenkrans gebed en om 19.00 uur een H. Mis in de Antoniuskerk en in het weekend in al onze kerken) ook verschillende activiteiten en verdiepingsmomenten voor de mensen. Iedere eerste maandag van de maand van 20.00 uur tot 21.30 uur is er een geloofsverdiepingsavond, iedere eerste zaterdag van de maand van 20.00 uur tot 22.00 uur een bijeenkomst van de jongeren, iedere tweede zaterdag van de maand van 14.00 uur tot 16.00 uur kindermiddag, een keer per maand op een avond vormelingen bijeenkomst enz. Wij zoeken ook vrijwilligers om deze activiteiten voort te zetten en om ons bestuurlijk te helpen. Wilt u ons helpen, neem dan contact met mij op.

“Bidden verandert niet de wereld, maar bidden verandert de mens. En de mens verandert de wereld” (Albert Einstein)

Pastoor Muprappallil