077 - 387 39 29   € => NL92 RABO 0100 9402 85 parochiekantoor@rkpfblerick.nl

Afgekeurd

In onze parochiefederatie hebben wij onlangs te horen gekregen over een afkeuring. Twee verwarmingen, die van de Josephkerk in Hout-Blerick en van de Antoniuskerk in Blerick, zijn afgekeurd. Een reparatie van de huidige installatie is verhoudingsgewijs vrij kostbaar, waarbij het risico van uitval ook na reparatie alleen maar groter wordt.

In een zijkapel van de Josephkerk in Hout-Blerick hebben wij nu een voorziening gerealiseerd met infrarood verwarming. Dat heeft bijna € 7000,- gekost. De verwarming van de grote Antonius van Paduakerk moeten we helaas al na een gebruik van 20 jaar vervangen. Monteurs zijn volop bezig met hun werk. Dit werk zal bijna €100.000,- kosten. Het kerkbestuur investeert zelf in deze nieuwe verwarming, maar heeft niet voldoende middelen om deze kosten zonder het aangaan van een lening te dragen. Uw financiële hulp voor het vernieuwen van onze installaties wordt daarom bijzonder op prijs gesteld.

U kunt uw bijdrage overmaken naar Rabobank rekeningnummer NL59 RABO 0107 7013 91 t.n.v. Kerkbestuur Antonius van Padua parochie onder vermelding van ‘verwarming’. U kunt uw bijdrage ook overmaken via de QR-code onderaan dit artikel, als uw telefoon daarvoor geschikt is. Of binnen enkele seconden via deze link: doneer.rkpfblerick.nl

Alvast bedankt voor uw gulle gaven.

Pastoor Muprappallil