077 - 387 39 29   € => NL92 RABO 0100 9402 85 parochiekantoor@rkpfblerick.nl

“De Eucharistie is mijn snelweg naar de hemel.”

Na een lange zomer is het nu herfst. De natuur sterft af. In de maand november staan we daarom in de Kerk stil bij hen die ons zijn ontvallen.

Op 1 november viert de Rooms-Katholieke Kerk een hoogfeest van Allerheiligen (Solemnitas Omnium Sanctorum in het Latijn) waarbij alle heiligen gezamenlijk worden vereerd en herdacht.  En op 2 november, wordt Allerzielen gevierd. Dan worden alle gestorvenen herdacht. De gedachtenis van onze overledenen maakt elkaar ook weer diepte indruk. Het maakt ons opnieuw bewust van onze liefde voor hen en het gemis dat achter bleef toen zij van ons heen gingen. Het maakt ook duidelijk dat wij hen niet kunnen en willen vergeten. Door alle dagelijkse beslommeringen denken we misschien niet meer elk moment of elke dag aan hen, toch zijn zij niet uit ons leven verdreven. In liefde en gebed blijven we met onze overleden dierbaren verbonden, over de grens van dit leven.

Heilig zijn is: toegewijd aan God, apart gezet. Op zaterdag 11 oktober heeft de Kerk iemand zaligverklaard (de eerste stap zijn op weg naar een heiligverklaring). Het gaat over een jongeman, Carlo Acutis, van 15 jaar. Het gebeurt niet elke dag dat een jongen die aan een vorm van leukemie overleed op 15-jarige leeftijd zalig wordt verklaard. Tijdens de zalig verklaring lazen ze de brief van de paus voor en daarna brachten de ouders van de overleden tiener een reliek naar het altaar waarin zich het hart van Acutis bevindt. In de reliekhouder is een bekende uitspraak van Acutis gegraveerd: “De Eucharistie is mijn snelweg naar de hemel.” “Om voor altijd met Jezus verenigd te zijn, dat is mijn levensprogramma”, schreef Carlo. Door de dood verenigen wij met Jezus in de hemel. Een onverwoestbaar geloof in een leven na de dood.

De eerste christenen spraken over zichzelf als ‘de heiligen’! Niet omdat ze zo braaf waren of zonder zonden, maar omdat ze zich kind van God voelden, dat was hun diepste identiteit. Dat wij heiligen zijn, dat vieren we met Allerheiligen, niet omdat we zo goed zijn, maar omdat we tot het goede geroepen zijn.

Pastoor R. Muprappallil