077 - 387 39 29   € => NL92 RABO 0100 9402 85 parochiekantoor@rkpfblerick.nl

Onze parochiefederatie organiseert op oudejaarsavond een gezellige oudejaarsafsluiting in het zaaltje van de Antoniuskerk.
We beginnen om 18.00 uur met de H. Mis, waarna om 19.00 uur een gezellige avond begint. Eenieder is van harte welkom.

Deze avond is speciaal bedoeld voor mensen die deze avond niet graag alleen doorbrengen.
De avond zal worden gevuld met een gezellig praatje, een leuk muziekje, gezelschapsspellen en dergelijke.
Voor een hapje en een drankje wordt natuurlijk gezorgd.

Samen met het pastorale team zullen we rond de klok van 12 in de kerk het jaar afsluiten, en Gods zegen vragen voor het nieuwe jaar.
Na een toast op het nieuwe jaar, zullen we daarna de avond afsluiten.

U bent hiervoor van harte uitgenodigd. Wel is het noodzakelijk, om u van te voren op te geven.
Dit kan via: Petra Steenhuis, Tel. 3826908 / Tilly & Jan Hol, Tel. 3828249 of via mail: holschlooz@home.nl
Mocht u problemen hebben met het vervoer, dan kan dit ook voor u geregeld worden. Dit dan wel graag bij de opgave melden.
Ook voor vragen, of nadere informatie kunt u bij bovenstaande personen terecht.