077 - 387 39 29   € => NL92 RABO 0100 9402 85 parochiekantoor@rkpfblerick.nl

Geheel onverwacht moesten wij op maandag 18 februari 2019 afscheid nemen van onze geliefde pastoor de

Zeer Eerwaarde Heer Jos Van der Ven

Een mooi mens is niet meer.

Pastoor Van der Ven was in staat voor veel mensen een baken van rust te vormen in moeilijke tijden; hij heeft zich onderscheiden door zijn zachtmoedige en rustige aard.
Wij zullen onze Pastoor node missen en bevelen hem aan in uw gebed.

Op vrijdag 22 februari is er om 19:00 uur de vooravondmis in de H. Antonius van Paduakerk, Antoniuslaan 93, 5921KB te Blerick.
Voorafgaand aan de avondmis zal tussen 18:00 uur en 18:45 uur gelegenheid zijn om afscheid te nemen van onze pastoor.

Op zaterdag 23 februari nemen wij afscheid van onze Pastoor tijdens de plechtige Eucharistieviering om 10:30 uur, eveneens in de H. Antonius van Paduakerk.

Diaken, de Eerwaarde Heer W.Hendrix en het kerkbestuur van de Parochiefederatie Regio Blerick