077 - 387 39 29   € => NL92 RABO 0100 9402 85 parochiekantoor@rkpfblerick.nl

Paasboodschap Nederlandse Bisschoppen:
‘het kruis dat op ons pad komt, heeft niet het laatste woord!’

‘Deze Goede Week, die met Palmzondag begon, verloopt heel anders dan ons vertrouwd is. En ook Pasen zal dit jaar vreemd zijn’. Zo opent de brief die de Nederlandse Bisschoppen voor Pasen 2020 aan de gelovigen schrijven. Met deze brief willen ze iedereen bemoedigen nu het Hoogfeest van Pasen niet in de kerken gevierd kan worden in verband met het coronavirus. De bisschoppen vestigen de blik op de Verrezen Christus, het Woord dat leven geeft. …

Zo begint het persbericht en ook de Paasboodschap van de Nederlandse Bisschoppen.
Allebei zijn hieronder beschikbaar.

08-03-2020 persbericht Paasbrief Nederlandse Bisschoppenconferentie

Paasbrief Nederlandse bisschoppen 08 04 2020