077 - 387 39 29   € => NL92 RABO 0100 9402 85 parochiekantoor@rkpfblerick.nl

De Goede Week

Heel vaak vragen wij aan elkaar: heb je een mooie vakantie gehad? Heb je een goede nachtrust gehad? Heb je een goede week gehad? Wat bedoelen wij met deze vragen?

Tijdens een van mijn huisbezoeken zei iemand tegen mij: “pastoor, ondanks de slechte uitslag, ondanks mijn  ziekenhuisopname, heb ik toch een goede week gehad.” Ik verbaasde me erover en vroeg hem wat hij daarmee bedoelde. Hij zei: “Een goede dag en een goede week bepaal je zelf. Als je geloof hebt, dan zul je je moeilijkheden overkomen. Het geloof geeft je vertrouwen en rust. Mijn geloof biedt mij deze mogelijkheid, daarom ben ik nooit verdrietig of teleurgesteld bij tegenslagen. Dat heeft mij iedere keer sterk gemaakt.” Dit is een van de mooiste getuigenissen van iemand over zijn geloof die ik heb gehoord.

In deze 40-daagse vastentijd staan wij stil bij het lijden van Christus. En aan het einde van deze vastentijd komen wij bij de Goede Week: de week voor de Pasen. De Goede Week begint in de Kerk met Palmzondag, wanneer de Kerk de plechtige intrede van Christus als koning in de stad Jeruzalem herdenkt. Daarna viert de Kerk Witte Donderdag, de herdenkingsdag van zijn Laatste Avondmaal en de avond waarin Hij werd verraden door zijn vriend Judas. Goede Vrijdag volgt erop. Dan staan wij stil bij zijn kruisdood en graflegging. De slechte vrijdag wordt zo een goede vrijdag, omdat Jezus door zijn dood een andere dimensie heeft gegeven aan onze dood. Daardoor laat Hij aan ons zien dat het dood niet het einde is. De stille zaterdag herinnert ons aan de periode van verdriet en eenzaamheid na het sterven van onze dierbaren. En de laatste dag van de Goede Week is de Pasen, de dag van de Verrijzenis. Het katholieke geloof is gebouwd op de Verrijzenis van Christus, het leven na de dood bij God in de hemel. Dit is een onverwoestbare geloof.

Misschien denken we vaak dat alles afgelopen is, dat het geloof verdwenen is, dat God dood is  in onze samenleving. Toch zit er een verlangen in de harten van de mensen en is er een zoeken naar God. Het geloof in een leven na de dood helpt de mensen te blijven vertrouwen in God.

Als wij die hoop van Pasen durven doorgeven aan anderen, dan zal ons geloof een steun zijn voor ons en voor velen die geen houvast meer hebben in het leven.

Pasen 2021 is een uitnodiging voor ons om op te staan uit het graf van zelfzucht en ongeloof. Met Pasen heeft Jezus de mogelijkheid geschapen om uit het graf weg te trekken naar de volheid van het leven. Zeker, stenen kunnen het leven lastig maken, maar sinds Pasen niet meer, de steen is opzij gerold: Hij is verrezen en wij met Hem.

Zalig Pasen. Christus is verrezen, Ja, Hij is waarlijk verrijzen.

Pastoor Muprappallil