077 - 387 39 29   € => NL92 RABO 0100 9402 85 parochiekantoor@rkpfblerick.nl

Op 7 april 2019 wordt het vijfde Antoniusconcert “Voor Elkaar” georganiseerd.
Het organisatieteam zoekt een PR & Social media medewerker.

Taken:
– de PR van dit lustrumconcert mede vormgeven
– een facebookomgeving mede inrichten
– trekker zijn van een op te richten groep “Vrienden van het Antoniusconcert”
– contacten onderhouden (samen met organisatieteam)

Voor info en reacties zie https://vrijwilligerscentralevenlo.nl/vacature_detail/pr_social_media_medewerker_antoniusconcert