077 - 387 39 29   € => NL92 RABO 0100 9402 85 parochiekantoor@rkpfblerick.nl

Parochie H. Lambertus

Al in de middeleeuwen was er een St. Lambertusparochie in Blerick.

In 1899 werd die naam veranderd in St. Antoniusparochie. In 1932 ontstond daaruit een nieuwe St. Lambertusparochie, met kapelaan B. Diederen als bouwpastoor. Na uit enkele noodkerken gegroeid te zijn, kreeg architect J.L. Grubben opdracht voor een nieuwe kerk. Deze werd in 1934 in gebruik genomen. Tijdens de tweede wereldoorlog werd het gebouw verwoest. In 1950 werd een herbouwde kerk in gebruik genomen, in 1960 volgde nog de toren.

In 2012 is de kerk uit de eredienst onttrokken. Het gebouw is verkocht en is verbouwd tot gezondheidscentrum.

Parochie H. Hubertus

De St. Hubertusparochie is na de tweede wereldoorlog ontstaan uit de St. Antoniusparochie. In 1949 werd bouwpastoor Höppener benoemd. In 1950 werd gestart en eind dat jaar was de noodkerk, bijgenaamd “meelkerk”, ontworpen door J. Grubben, een feit.

In 1951 kreeg J. Ramaekers de opdracht het huidige gebouw te ontwerpen. De kerk, gebouwd door aannemer M.J. Goosen, werd in 1954 in gebruik genomen. De consecratie is uitgevoerd door Mgr. Lemmens.

In 2016 is de kerk uit eredienst ontrokken. De kapel, in 1995 geplaatst in de zij-ingang van de kerk, is nog wel in gebruik.

Parochie H. Maximiliaan Kolbe

In de toenmalige nieuwbouwwijk De Vossener is in 1978 de Maximiliaan Kolbe parochie ontstaan uit de St. Hubertusparochie.

Door J. Buschman werd een moderne kerk ontworpen, die onder bouwpastoor pater de Hilster in gebruik is genomen. Door de algemene trend van terugvallend kerkbezoek en inkomsten, is de kerk in 2013 is de kerk aan de eredienst onttrokken.

Inmiddels is de kerk gesloopt en staat er nu een supermarkt.