077 - 387 39 29   € => NL92 RABO 0100 9402 85 parochiekantoor@rkpfblerick.nl

Het Doopsel

Het Doopsel

Zodra het kind het leven via zijn ouders ontvangt , zegt God: het mag ook Mijn leven hebben; het mag ook Mijn kind zijn.
God biedt het Zijn levenskracht aan.

Het antwoord op dit aanbod ligt bij de ouders.
Als de ouders zelf gelukkig zijn met hun geloof, zullen ze op dit aanbod ingaan en daarmee geen maanden of jaren wachten.
Als het kind klein is, geven de ouders ongevraagd aan hun kind door wat zij zelf als goed ervaren. Ouders die zeggen: het kind moet later zelf maar beslissen of het gedoopt wil worden, zijn zelf niet vol van hun geloof.

Of het kind later gelukkig zal zijn met dit ontvangen goddelijk leven is een andere kwestie. Het zal later misschien ook met andere ontvangen dingen van zijn ouders niet gelukkig zijn.

Om een afspraak te maken voor het dopen kunt u contact opnemen met:

Parochiekantoor Blerick
Baarlosestraat 1
5921 EB Blerick
Telefoon: 077 – 3873929

Pastorale team
Telefoon: 077 – 3230144

De Eerste Communie

De Eerste Communie

Het kind heeft even goed voedsel voor het goddelijk als voor het menselijk leven nodig.
Zodra een kind dit enigszins kan begrijpen wordt dit voedsel aangeboden.

Als gelovigen komen we samen rond het altaar van Jezus om door brood en woord één te blijven met Hem en met elkaar.
(Communie betekent letterlijk: één zijn met)
Het spreekt vanzelf, dat de eerste communie alleen dan pas meer wordt dan een uiterlijk feest, als die eerste communie het begin is van regelmatige volgende communies.
Het voorbeeld van de ouders is hierin beslissend. Dat een kind tot het volwassen is misschien lang niet altijd graag naar de kerk gaat, mag geen reden zijn het hierin vrij te laten.

In deze ontwikkelingsjaren moet het kind ook heel veel andere dingen doen, die het niet graag doet en die toch goed zijn.
Na een systematische voorbereiding op school of buiten de school, waarbij leerkrachten en pastoor nauw samenwerken, worden de hiervoor in aanmerking komende kinderen van groep 4 in een feestelijke viering voor het eerst toegelaten tot de volledige deelname aan de Heilige Eucharistie.

Om een afspraak te maken over de Eerste Communie kunt u contact opnemen met:

Parochiekantoor Blerick
Baarlosestraat 1
5921 EB Blerick
Telefoon: 077 – 3873929

Dinsdag, Donderdag, Vrijdag
Van 10.00 uur tot 12.00 uur

Het Vormsel 2023

Vrijdag 2 juni                         H. Vormsel                                         19.00 uur Antoniuskerk

 

Het Huwelijk

Het Huwelijk

Vaak wordt gezegd: het huwelijk is niet alleen een gave, maar ook een opgave. Dat is ook zo. Het gaat er in het huwelijk niet alleen om dat de ander jou gelukkig maakt, maar ook dat jij de ander gelukkig maakt.

Dat is de reden dat God ook bij deze onvoorwaardelijke liefdesverklaring aanbiedt die te versterken met zijn bovenmenselijke liefde. Hij wil de gehuwden helpen om elkaar nooit te laten vallen. Wat natuurlijk alleen kan als het huwelijkspaar met die bedoeling voor God het huwelijk sluit en Hem na de bruiloftsdag niet buitensluit.

In de Katholieke Kerk is het Huwelijk één van de zeven sacramenten.
Wanneer man en vrouw beiden katholiek zijn, sluiten zij het huwelijksacrament. Het is ook mogelijk dat een katholieke man of vrouw in de Katholieke Kerk trouwt met een gedoopte christen van een andere kerkgemeenschap. Ook dat is een Huwelijkssacrament.

En het is mogelijk dat een katholieke man of vrouw in de Katholieke Kerk trouwt met iemand die niet gedoopt is (iemand die geen christen is of iemand die niet-gelovig is of die een andere godsdienst aanhangt) . Dit huwelijk wordt door de Katholieke Kerk erkend als een geldig huwelijk.

Mensen die hun huwelijk kerkelijk willen laten inzegenen dienen tenminste zes maanden van tevoren contact op te nemen met de pastoor of het parochiekantoor. Want de datum moet uitkomen voor de pastoor, en ook moet het kerkgebouw beschikbaar zijn.
Aan het trouwen in de kerk gaan in onze parochiefederatie een aantal gesprekken vooraf tussen het bruidspaar en priester die het huwelijk inzegent.

Soms zijn er nog heel wat vragen bij degenen die erover nadenken. Aarzel niet om contact op te nemen met de pastoor. Hij is graag bereid om alle vragen te beantwoorden en om mee te denken!

Telefoon pastoor R. Muprappallil: 077 323 0144
U kunt ook een e-mail sturen muprappallil@gmail.com

De Ziekenzalving

Noodnummer: 06-24845566
Alleen bij ziekenzalving en indien geen priester aanwezig is.