077 - 387 39 29   € => NL92 RABO 0100 9402 85 parochiekantoor@rkpfblerick.nl

Tussen de soep en de aardappel

Een sacrament is een gewijde handeling in het christendom waardoor God komt tot de mens.  Verschillende sacramenten markeren belangrijk momenten in het leven van de gelovigen. Het begrip is afgeleid van het Latijnse sacramentum, dat (geloofs)geheim betekent.

De katholieke kerk kent zeven sacramenten. Drie ervan staan aan de basis van het hele christelijk leven: we worden herboren door het doopsel, gesterkt door het vormsel en telkens opnieuw gevoed door de eucharistie (Heilige Communie). Deze worden de zogenaamde initiatie sacramenten genoemd.

Twee sacramenten zijn door Christus ingesteld omdat het christelijk leven aangetast kan worden door de zonde of door de zwakheid van het lichaam. Met het sacrament van boete en verzoening en dat van de ziekenzalving, werkt Christus zelf als genezer van ziel en lichaam.

Tot slot zijn er twee sacramenten die ten dienste staan van heel de kerkelijke gemeenschap. De sacramenten van huwelijk en wijding (tot diaken, priester of bisschop) zijn de sacramenten van roeping. In het huwelijk verbinden man en vrouw zich met elkaar en met God. Het christelijke huwelijk heeft drie wezenlijke eigenschappen: eenheid, onontbindbaarheid en openheid voor kinderen. Door het sacrament van de wijding staat iemand ten dienste van de God en Zijn kerk.

Om deze sacramenten te kunnen ontvangen hebben wij een voorbereiding nodig. De kapelaan en ik zijn nu begonnen met de communie en vormsel voorbereidingen. Een paar ouders vroegen: “Waarom zijn er zoveel extra voorbereidingen? Kunnen jullie dat niet in 3 of 4 lessen doen? Of zelfs zonder voorbereidingen”.

Veel kinderen gaat naar de training bij een sportclub. Waarom? Ze weten wel dat een training hard nodig is om erbij te horen, voor een goede conditie, om mee te kunnen doen met een wedstrijd en om jezelf verder te ontwikkelen in de betreffende sport. Dat geldt ook met het rijbewijs halen. Daar hebben wij theorie en praktijk voor nodig. En zo is het ook met het ontvangen van de sacramenten. Dat kunnen wij niet tussen de soep en de aardappelen doen. Daar hebben wij een goede voorbereiding voor nodig. Een goede voorbereiding maakt de mensen bewust van de betekenis van de sacramenten die ze gaan ontvangen in hun leven.

Pastoor Muprappallil