077 - 387 39 29   € => NL92 RABO 0100 9402 85 parochiekantoor@rkpfblerick.nl

Jammer, het is te laat !

 Eerder heb ik al een keer voor de Blerickse Krant over het sacrament van ‘ziekenzalving’ geschreven. Nu zou ik graag hierover nog een keer willen schrijven. De aanleiding is een gebeurtenis die ik heb meegemaakt. Deze week net voor de avond mis kreeg ik een telefoontje voor een ziekenzalving. Ik zei tegen de familie: “Ik sta in de sacristie klaar voor de avondmis, meteen na de mis kom ik naar jullie”. Na de mis zag ik op mijn telefoon een gemiste oproep van de familie, ik belde meteen terug. En ze zeiden me dat hun vader al overleden was. Ik ben toch naar hen toe gegaan en wij hebben samen voor hem gebeden. Tijdens ons gesprek zei de dochter: “ik heb onze vader wel eerder gevraagd of hij de ziekenzalving wilde ontvangen, maar hij zei, dat hij zich nog behoorlijk voelde, en nog niet dood zou gaan”.

Velen denken nog steeds dat dit het allerlaatste sacrament is, en als je dit sacrament hebt ontvangen, dan ga je dood.  Het is een verkeerd begrip van dit sacrament. De ziekenzalving en de gebeden zijn vooral een krachtige hulp in de nood waarin een ernstig zieke of zwakke mens verkeert. Zo heeft het sacrament een heilzame werking om door Gods bijstand de moeilijkheden goed te doorstaan, en het lijden te dragen. Het sterkt hem tegen de angst voor de dood. Daarnaast zijn er ook situaties waarbij mensen hun vertrouwen in God dreigen te verliezen (bijvoorbeeld bij psychische ziekte of chronische ziekte) en waarin het sacrament nieuwe kracht en hoop kan schenken. Zo is het bijvoorbeeld gepast dat voor een zware operatie de ziekenzalving wordt toegediend, of wanneer oudere mensen duidelijk zwakker worden. Het kan de zieke ook de kracht geven om weer te herstellen van zijn ziekte. Het sacrament kan meer dan één keer ontvangen worden, bijvoorbeeld in het geval van een nieuwe ernstige ziekte of wanneer de toestand van de zieke verslechtert.

Tijdens het Tweede Vaticaans Concilie hebben de bisschoppen uitdrukkelijk besloten om niet meer te spreken over het ‘Laatste Oliesel’ (de zalving vlak voor de dood), maar over de ‘zalving van de zieken’: “Het sacrament is niet uitsluitend het sacrament van diegenen die in het uiterste  levensgevaar verkeren. De meest geschikte tijd om het te ontvangen is dan ook reeds aanwezig, wanneer een gelovige door ziekte of ouderdom in levensgevaar begint te komen.”

De kern van het sacrament bestaat uit de zalving van de zieke op voorhoofd en handen, onder het uitspreken van deze woorden: “Moge onze Heer Jezus Christus door deze heilige zalving en door zijn liefdevolle barmhartigheid u bijstaan met de genade van zijn heilige Geest. Amen. Moge Hij u van zonden bevrijden, u heil brengen en verlichting geven. Amen.” Daarnaast kan de zieke of stervende, indien mogelijk, ook de H. Communie ontvangen, als kracht voor herstel of voor de reis naar het hiernamaals. Het Lichaam en het Bloed van Christus zijn onderpand van de verrijzenis: “Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag.” (Joh. 6, 54).

U kunt gerust naar de pastorie bellen voor een gesprek, voor een afspraak. Kapelaan en ik zijn bereid om jullie bij te staan niet alleen in de goede dagen maar ook tijdens de minder goede dagen in jullie leven.

Pastoor Muprappallil