077 - 387 39 29   € => NL92 RABO 0100 9402 85 parochiekantoor@rkpfblerick.nl

Groep 4 en Groep 8

Net voordat ze hun Eerste communie zouden ontvangen, vroeg ik dit jaar weer aan de communicanten of er een tweede communie bestaat? Dat was een strikvraag, maar één communicant heeft meteen het juiste antwoord gegeven: “Ja pastoor, wij mogen meerdere keren de H. communie ontvangen. Daarom bestaat er wel een tweede, derde en tiende communie”. Een heel slim antwoord van haar. De communie is een belangrijke gebeurtenis voor de kinderen van groep 4 en het vormsel voor die van groep 8.  Afgelopen zondag heeft de laatste groep van de communicanten hun Eerste communie gedaan. Dit jaar hadden wij 54 communicanten. En vier jaar later, als deze kinderen 12 jaar zijn en in groep 8 zitten, komen ze dan allemaal terug voor het vormsel? Dat is een goede vraag.

Sommige ouders zeggen: “Ik laat dat aan mijn kind zelf over. Dat moet hij of zij zelf maar beslissen, en ik respecteer de mening van mijn kind.” Zeker respecteren wij de mening van onze kinderen en daarom gaan wij niet alles bepalen wat ze leuk moeten vinden en fijn om te doen of niet te doen. En toch denken wij als volwassenen, en jullie als ouders, vaak te weten wat voor het kind het beste is. Maar zolang je geen mogelijkheid hebt gegeven aan jouw kind om iets te ontdekken en te leren kennen, hoe kan het dan een keuze maken? Dat speelt ook bij het geloof, voor het doopsel, voor hun eerste communie en vormsel. Als het kind niks weet over het geloof, hoe kan het dan een keuze maken voor het geloof?  Leg de basis van het geloof, dat zal hen helpen om later daarop zelf verder te bouwen.

Pastoor Muprappallil

De ouderavonden voor de communie:

Basisschool: De Springbeek maandag 18 oktober om 20.00 uur in het zaaltje van de Antoniuskerk (Antoniuslaan 93).

Basisscholen: Titus Brandsma, Natuurlijk, de Regenboog en de Schans: dinsdag 19 oktober om 20.00 uur in het zaaltje van de Antoniuskerk

Basisscholen: De Klingerberg, Mikado en De Harlekijn donderdag 21 oktober om 20.00 uur in het zaaltje van de Doper kerk (St. Jansplein 51).

 

De ouderavond van het vormsel (alle scholen samen- voor de kinderen van groep 8):

Woensdag 20 oktober om 20.00 uur in de zaaltje van de Antoniuskerk.

Meer informatie en het inschrijf formulier voor communie en vormsel krijgen jullie via het parochiekantoor: parochiekantoorblerick@kpnmail.nl

Pastoor Muprappallil