077 - 387 39 29   € => NL92 RABO 0100 9402 85 parochiekantoor@rkpfblerick.nl

Wat kan ik nog meer doen?

Onze penningmeester kwam met een papier naar mij toe om mij dat te laten ondertekenen. En hij zei: “pastoor, een mooi bericht, iemand wil ieder jaar €500,- aan de kerk schenken en hij wil dit doen voor de komende vijf jaar als periodieke gift.” Wat een mooi bericht, en met dank aan deze gulle gever heb ik de overeenkomst ondertekend.

Onze jaarrekening zal in de komende weken worden opgesteld. De penningmeester is droevig gestemd. Door corona zijn onze kerken ofwel een hele poos gesloten ofwel zeer beperkt toegankelijk geweest. Kerkdiensten werden vaak door slechts 30 of nog veel minder mensen bezocht. De collecte opbrengst was soms niet meer dan 15 euro, terwijl het verwarmen van het kerkgebouw al gauw 200 euro kost. Tel uit je winst. Zeg maar eerder: verlies!

Inkomsten uit collectes en misstipendia zijn drastisch verminderd. Bedragen lopen op tot in de 10.000-en euro’s. Maar veel mensen hebben laten blijken juist nu de parochie extra te willen steunen, bijvoorbeeld door het verhogen van de kerkbijdrage of het doen van een eenmalige gift. Steunt u onze parochies al met een kerkbijdrage of verblijdt u de kerk geregeld met een gift? Wist u dat u dan misschien meer kunt geven, zonder dat het u extra geld kost?  Wanneer U een schenking aan de kerk wilt doen, is het goed te weten dat onze parochie een ANBI-status heeft. Daardoor kunt U de schenking van het belastbaar inkomen aftrekken. U kunt ook periodiek schenken. Dit houdt in dat u 5 jaar of langer een bepaald bedrag aan de kerk schenkt. Dit wordt dan vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst tussen u en de kerk.

Voordelen van een periodieke gift: Bij een eenmalige gift hanteert de belastingdienst voor wat betreft de aftrekbaarheid een drempel van 1% van uw bruto inkomen. Wanneer het totaalbedrag aan giften lager is dan deze 1% zijn ze niet aftrekbaar. Pas wanneer het totaalbedrag hoger is mag u het deel van uw giften, dat boven deze 1% uitkomt, aftrekken. Bij een periodieke gift geldt deze drempel niet. Als u in een overeenkomst vastlegt, dat u de kerk minimaal vijf jaar een vaste financiële bijdrage wilt geven, dan kunt u elke euro die u aan de kerk geeft volledig aftrekken van de inkomstenbelasting. De hoogte van uw gift is daarbij niet van belang. Zo kunt u uw bijdrage aan de kerk verhogen zonder dat het u extra geld kost.

Indien U een overeenkomst voor een periodieke schenking van minimaal 5 jaar wilt afsluiten of vragen hierover hebt kunt U contact opnemen met het parochiekantoor via de mail parochiekantoorblerick@kpnmail.nl of via 077-3873929.

Pastoor Muprappallil