077 - 387 39 29   € => NL92 RABO 0100 9402 85 parochiekantoor@rkpfblerick.nl

Op dinsdag 13 juni 2017 viert de Zeereerwaarde Heer Jos Van der Ven,
pastoor van de Parochiefederatie Regio Blerick, zijn 25 jarig priesterschap.
Van harte nodigt het pastorale team en het kerkbestuur u uit om samen met hem de plechtige Eucharistie te vieren op

DINSDAG 13 JUNI 2017
OM
19.00 UUR
IN DE KERK VAN DE
H. ANTONIUS VAN PADUA

Aansluitend aan deze plechtige Eucharistie vindt de receptie plaats in

’t Raodhoes.
Antoniusplein 2 te Blerick,

waarvoor u van harte bent uitgenodigd.

Pastoor Van der Ven ziet af van persoonlijke cadeaus.
Mocht u echter iets willen geven,
dan stelt hij een gift aan de armenzorg van de parochiefederatie op prijs.
Het bankrekeningnummer is NL15RABO01.73.84.64.83 o.v.v. Caritas armenzorg.

Klik op dit plaatje voor de digitale uitnodiging.