077 - 387 39 29   € => NL92 RABO 0100 9402 85 parochiekantoor@rkpfblerick.nl

Kan ik biechten?

 Ik kreeg een telefoontje van een mevrouw. Zij vroeg mij: “kan ik biechten”. Ik zei: “Ja dat kan. Zullen wij samen een afspraak maken voor het biechtgesprek?” En zij zei tegen mij: “Ik wil nu biechten, kan dat per telefoon.” Ik zei: “De biecht is één van de zeven sacramenten in de Kerk, en al die zeven sacramenten kunnen wij niet toedienen per telefoon of per brief.” Maar de reden die de vrouw mij gaf voor haar verzoek, toonde haar eerlijkheid en openheid. “Pastoor, ik wil graag het sacrament van de biecht ontvangen en mijn fouten belijden, maar ik schaam me heel erg.” Ik heb een lang gesprek met haar gevoerd, en haar verteld over de inhoud van het sacrament van de biecht. En zij zei tenslotte: “Ik maak binnenkort een afspraak met u.”

Met Aswoensdag is de veertigdaagse vastentijd begonnen, een tijd om na te denken over ons doen en laten, een tijd om alles wat mis is gegaan, alles wat gebroken is ons leven, weer goed te maken. Wat is er voor bijzonders aan deze tijd? De grote kerkvader Augustinus merkt hierover het volgende op: “De veertigdagentijd, de vastentijd heeft alles te maken met ons leven op aarde. Deze tijd verwijst naar de ongeveer veertig weken, die een mens in de moederschoot verblijft. Zoals het lichaam van een mens in de moederschoot wordt gevormd, zo wordt de ziel van een mens gevormd tijdens de veertigdagentijd.”

Deze vastentijd nodigt ieder van ons uit om te veranderen. Een verandering in onszelf, om te komen tot inniger gebed. Er is toch niks mooiers dan elkaar in gebed te dragen. Elkaars vragen en noden bij God te brengen en om Gods zegen en bescherming voor elkaar te vragen. Een verandering naar een actievere liefde voor de medemens. We mogen familie, buren en vrienden helpen wanneer zij ziek zijn of gehandicapt, wanneer zij verdriet hebben om een verbroken relatie of een gestorvene, wanneer de druk op het werk of school hen teveel wordt. En we worden tenslotte opgeroepen om te vasten en zo terug te keren naar het wezenlijke in het leven. Een offertje brengen van dingen die ons wellicht goed smaken of die we graag doen. Een gezamenlijk gebed met iedereen thuis, dat kan een tientje van de rozenkrans zijn, of samen een Onze Vader en Weesgegroet bidden, of in deze 40 dagen tijd meer naar de Heilige Mis gaan. En in plaats van een uur per dag op Facebook en Instagram te zitten,  een goed geestelijk boek lezen of mensen bellen die eenzaam zijn of voor zover het mogelijk is iemand bezoeken die ziek is.  Ieder van ons kan zelf wel bedenken wat hij of zij kan doen of laten in deze vastentijd. Als wij een goede daad verrichten of als wij een slechte gewoonte van ons weg halen uit ons leven, wordt deze veertigdagentijd een tijd van zegen voor onszelf en voor de mensen om ons heen.

Pastoor Muprappallil