077 - 387 39 29   € => NL92 RABO 0100 9402 85 parochiekantoor@rkpfblerick.nl

Vieringen vanaf 1 juni

Vanaf 1 juni mogen er weer vieringen met meerdere aanwezigen in de kerken gehouden worden, eerst met 30 personen, en vanaf 1 juli waarschijnlijk met 100 personen.

De regel van anderhalve meter moet steeds in acht genomen worden. We zullen in de kerk looproutes aangeven en banken afplakken. We verzoeken u om u aan de regels te houden. In de kerk is ook iemand aanwezig die de richtlijnen uitlegt en u uw plaats wijst, graag diens aanwijzingen opvolgen.

Wel belangrijk: u moet u tevoren aanmelden.

Voor de weekendmissen (ook voor 1 juni, 2e Pinksterdag) dient u zich aan te melden. U kunt dat doen door op vrijdag of zaterdag naar de pastorie te bellen

077- 323 01 44 of te mailen muprappallil@gmail.com, (meldt hierbij uw naam en telefoonnummer) en geef aan naar welke H. Mis u in de Antoniuskerk wilt komen. Als u geen reactie van de pastoor krijgt kunt u gewoon komen. Mochten er teveel aanmeldingen zijn, dan kunnen we u eventueel doorverwijzen naar een andere H. Mis, als daar nog wel plaatsen vrij zijn.

U kunt in het overzicht zien dat wij de mistijden aangepast hebben. Deze aanpassing geldt alleen voor de maand juni omdat er dan maar 30 personen per viering toegelaten kunnen worden. Wij hebben het aantal vieringen vanaf 1 t/m 30 juni, tijdelijk verhoogd zodat er meer personen een viering kunnen bijwonen.

U kunt in uw collecte contactloos deponeren in de collectebus aan de ingang van de kerk.

De communie mag u weer ontvangen vanaf Sacramentsdag, zondag 14 juni.

U dient uw handen met ontsmettingsvloeistof te reinigen bij het betreden van de kerk. Wij zullen zorgen dat daar dispensers staan met ontsmettingsvloeistof.

 

Voorlopige mistijden

Pastoor heeft met pijn in hart moeten beslissen dat in de maand juni de H. Missen alleen maar in de grote Antoniuskerk zijn. Dit om aan de RIVM normen te voldoen, en om ervaring op te doen i.v.m. organisatie in de moeilijk tijd.

Maandag t/m vrijdag 18.30 uur Rozenkrans en 19.00 uur

Tot 1 juli zijn de mistijden in de weekends:

Zaterdag 18:00 uur Antonius

Zondag 10.00 uur Antonius
en 11.15 uur Johannes de Doper

Over de vieringen vanaf de maand juli zult u nader bericht ontvangen.