077 - 387 39 29   € => NL92 RABO 0100 9402 85 parochiekantoor@rkpfblerick.nl

 Samen zijn geeft ons een goed gevoel. Dat kunnen wij zien in onze parochies, families, in de verenigingen enz. Ik probeer ieder jaar als het mogelijk is naar mijn ouders te gaan om hen te bezoeken.

Na de kerst ben ik naar India vertrokken en nu ben ik bij mijn ouders op vakantie. Iedere keer als ik thuis ben in India, plan ik een familie reünie. We komen dan met alle ooms en tantes, neven en nichten samen. Iedereen kijkt vol verlangen uit naar deze samenkomst. Dat geeft ons het gevoel dat wij een grote en hechte familie zijn met een goede onderlinge band.

Tijdens mijn installatie mis heb ik tegen de aanwezigen in de kerk gezegd: “vanaf vandaag ben ik de pastoor van Blerick. En samen beleven wij ons geloof en samen zijn wij sterk”.

Op bijzondere feestdagen zoals Kerst en Pasen, verjaardagen, huwelijksdagen en jubilea komen de mensen graag bij elkaar. Dat versterkt de onderlinge band van de mensen. Wij vieren iedere weekdag in onze Antoniuskapel, en iedere zaterdag en zondag in de kerken de H. Mis. Deze viering is een moment van samen zijn van de gelovigen en deze vieringen versterken onze verbondenheid met God en met onze medemensen.

Samen vormen wij de kerk en samen zijn wij sterk.

Pastoor Muprappallil