077 - 387 39 29   € => NL92 RABO 0100 9402 85 parochiekantoor@rkpfblerick.nl

 

Geef vandaag voor de kerk van morgen! 

Het jaar 2020-2021 was en is voor velen een moeilijke periode in meerdere opzichten. Gelukkig zijn er heel wat parochianen die ondanks de beperkingen voor wat betreft het kerkbezoek de parochie niet vergeten zijn.
Tijdens de vele huisbezoeken en gesprekken hoor ik mensen zeggen: “waarom moeten wij kerkbijdrage betalen! Krijgen ze niks van de bisschop of van de paus”? Helaas, zo werkt het niet. Elke parochie moet zijn eigen financiën opbrengen.

Een parochie en parochiekerk kan enkel bestaan dankzij de inzet, financieel en anderszins, van de parochianen. Zonder uw financiële steun kunnen wij de noodzakelijke voorzieningen niet in stand houden. Zonder de vrijwillige inzet van velen zijn de kosten onbeheersbaar en is ook het vieren en verkondigen van ons geloof onmogelijk. Gelukkig hebben we veel vrijwilligers die zich op velerlei gebieden gratis inzetten voor onze parochie; we zijn hen daar ook zeer dankbaar voor. Onze kerkgebouwen en het (weinige) betaalde personeel dat onmisbaar is voor het uitdragen en het beleven van ons geloof kost handenvol geld. Als wij ons beperken tot de financiën van de parochie dan weet iedereen dat de inkomsten van collectes, misintenties, enz. veel lager dan gewoonlijk zijn. Daarom doen wij een beroep op u!

Wij zien de financiën in Blerick behoorlijk teruglopen. Zodanig zelfs dat de parochie moet interen op de reserves. De toestand kan als zorgwekkend omschreven worden. Ook al heeft het bisdom de intentie om kleine dorpskerken open te houden, dan veronderstelt dat wel dat zo’n kerkgebouw/parochie financieel levensvatbaar moet zijn. Als alle katholieke gezinnen van onze Parochiefederatie Regio Blerick meedoen aan de kerkbijdrage is dat geen enkel probleem. Mogen wij u vragen om mee te doen? U zou toch niet willen dat het kerkgebouw van Blerick, Hout Blerick of Boekend, gebouwd met het geld en inzet van zovelen, verloren gaat? Als parochie doen wij in elk geval wat we kunnen.

U kunt deze rekeningnummer gebruiken voor de kerkbijdrage: NL59RABO 0107 7013 91 t.n.v. Antonius van Padua-parochie te Blerick.

U kunt uw bankinstelling machtigen om periodiek, bijvoorbeeld maandelijks of per kwartaal, een vast bedrag over te schrijven op bovenstaande rekening met vermelding: kerkbijdrage. U kunt een periodieke gift doen. Deze is volledig aftrekbaar van de belastingen. U weet toch dat wanneer u gedurende vier jaar meedoet voor minimaal € 120,00 per jaar er geen kosten in rekening worden gebracht voor huwelijk en begrafenis.

Giften aan de RK Parochiefederatie Regio Blerick, zijn fiscaal aftrekbaar. Als u besluit tot een periodieke gift, dan is deze zelfs voor 100 % aftrekbaar. Informatie hierover kunt u krijgen bij het parochiesecretariaat. Elke gift is welkom van wie dan ook; de bijdragen zijn hard nodig en worden verantwoord besteed. Zij dienen een goed doel namelijk een Kerk met kerkgebouwen als plaatsen van rust en betekenis voor gelovigen en niet-gelovigen.

Tot slot willen wij allen die meewerken van harte danken voor hun inzet en/of financiële steun!

Onze hartelijke dank aan alle gevers van onze parochie. We hopen in 2021 weer op een mooi resultaat.  Namens het kerkbestuur van de Parochie Federatie Regio Blerick,

Pastoor Muprappallil