077 - 387 39 29   € => NL92 RABO 0100 9402 85 parochiekantoor@rkpfblerick.nl

Op 1 april 2020 is diaken Wiel Hendrix 25 jaar diaken in Blerick. Hij werd op 17 november 1990 in de St. Christoffelkathedraal tot diaken gewijd. Nadat hij gewijd was, begon hij als permanent diaken in de parochie H. Familie te Venlo bij pastoor van der Vegt.

Destijds woonde de familie Hendrix in het Groenveld in Venlo, maar omdat hij tijdelijk uit zijn huis moest in verband met grondverzakkingen onder de woning, werd hem door pastoor Bronneberg vervangende woonruimte in de kapelanie te Blerick aangeboden. En van het een kwam het ander: in 1995 werd hij diaken in de Antoniusparochie te Blerick. In 2010 ontstond de Parochiefederatie Regio Blerick en werd hij diaken-assistent van de 7 parochies H. Antonius van Padua. H. Maximiliaan Kolbe, H. Hubertus, H. Joseph, H. Lambertus, H. Johannes de Doper en Onbevlekt Hart van Maria.

Per 1 oktober 2019 heeft bisschop Harrie Smeets hem op eigen verzoek eervol ontslag verleend. Wel zal hij, zoals wij van hem gewend zijn, als vrijwilliger het pastorale team en het kerkbestuur, waar nodig, met raad en daad blijven ondersteunen.

Om familiaire redenen heeft diaken Hendrix het kerkbestuur verzocht om geen viering te houden om een en ander te memoreren, waaraan gehoor wordt gegeven.

Het kerkbestuur en het pastorale team danken diaken Hendrix voor al het goede werk en ondersteuning in de afgelopen 25 jaar zowel binnen als buiten de Blerickse geloofsgemeenschap. Moge hij samen met zijn vrouw Ria nog lang onder ons blijven.

Kerkbestuur Parochiefederatie Regio Blerick