077 - 387 39 29   € => NL92 RABO 0100 9402 85 parochiekantoor@rkpfblerick.nl
 • per 15 november 2016 door het bisdom de heer Hans Houtakkers op eigen verzoek als kerk-
  meester van de Parochiefederatie Regio Blerick eervol is ontslagen?
 • per 1 december 2016 door het bisdom de heer Ruud Geraedts is benoemd als kerkmeester
  van de Parochiefederatie Regio Blerick?
 • het jeugdwerk in Blerick ook dit jaar weer mee doet aan de sponsoractie van Plus Benders?
  Bij iedere 10 euro aan boodschappen ontvangt u bij de Plus in Blerick en Venlo een sponsor-
  zegel.
  Afgelopen jaar was deze actie voor ons een groot succes waardoor we verschillende acti-
  viteiten hebben kunnen organiseren voor de kinderen en jongeren, zoals kindermiddagen,
  jongereninstuif, maar ook leuke activiteiten voor de koren.
  Wilt u de zegels aan een goed doel geven? Spaar dan met ons mee!?! De zegels kunnen in
  de brievenbus van de H. Johannes de Doperkerk gedaan worden.
  We danken iedereen alvast voor iedere zegel die ons verder helpt met het mooie werk voor
  de jeugd!